Để ghi nhận sự đóng góp của nhà trường đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong 60 năm qua trường đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý:

* Về tập thể

Huân chương độc lập hạng nhất

Năm 2011

Huân chương độc lập hạng nhì

Năm 2006

Huân chương độc lập hạng ba

Năm 2001

Huân chương lao động hạng nhất

Năm 1996

Huân chương lao động hạng nhì

Năm 1993

Huân chương lao động hạng nhì

Năm 1986

Huân chương kháng chiến

Năm 1970

Huân chương lao động hạng ba

Năm 1962

Huân chương lao động hạng 3

Năm 1960

- 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (1984; 1991)

- 06 Cờ thưởng Tiên tiến xuất sắc (5 cờ của Bộ, 1 cờ của UBND tỉnh Nam Định)

- 02 Cờ Nguyễn Văn Trỗi của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- 02 Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

- Liên tục nhiều năm trường được các Bộ, Ngành… công nhận trường tiên tiến xuất sắc, Đảng bộ vững mạnh xuất sắc, Công đoàn vững mạnh, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có phong trào thi đua xuất sắc, đơn vị tự vệ được công nhận là đơn vị quyết thắng.

* Về cá nhân:

- 04 Huân chương Lao động hạng Ba

- 01 Nhà giáo Nhân dân

- 08 Nhà giáo Ưu tú

- 03 đồng chí được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

- 70 đồng chí được tặng thưởng Huy chương “Vì sự nghiệp Giáo dục”

- 95 đồng chí được tặng thưởng Huy chương “Vì sự nghiệp phát triển công nghiệp Việt Nam”

- 05 đồng chí được tặng thưởng Huy chương “Vì thế hệ trẻ”

- 08 đồng chí được công nhận là Giáo viên giỏi cấp toàn quốc.

- 40 đồng chí được công nhận là Giáo viên giỏi cấp Bộ, cấp Tỉnh

- 20 đồng chí được công nhận là Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, cấp Tỉnh.

- Hàng năm có 02 đến 03 đồng chí được Bộ Công Thương tặng bằng khen và có 25 đến 30 đồng chí đạt chiến sĩ thi đua và giáo viên giỏi cấp trường.