CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Hội ngộ cựu cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên với nhà trường.

Hội trại sinh viên Hội trại sinh viên Hội trại sinh viên Hội trại sinh viên Hội trại sinh viên

Xem tiếp

Hội trại Sinh viên - Học sinh chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

Hội trại sinh viên Hội trại sinh viên Hội trại sinh viên Hội trại sinh viên Hội trại sinh viên

Xem tiếp

Giao lưu bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

Hội trại sinh viên Hội trại sinh viên Hội trại sinh viên Hội trại sinh viên Hội trại sinh viên

Xem tiếp